help Robbie®

 

Robbie staat nu ook op facebook: Robbie, de zeehond

Help mee en word donateur

Jaarlijks worden er vele huilers en zieke zeehonden bij de Zeehondencrèches binnengebracht. Daar worden de dieren behandeld totdat ze weer terug kunnen naar zee. Hier is uiteraard geld voor nodig, want de Zeehondencrèche ontvangt geen overheidssubsidies. Help je ook mee? 

Steun de zeehondenopvang!

Like, volg en deel Robbie, de zeehond

 

 

 

Project: Robbie's World e.a. projecten

Conceptontwikkeling in het kader van milieu-educatie: -Robbie®-

In een nieuw concept speelt de zeehond “ROBBIE” de hoofdrol. De inspiratie komt voort uit het feit dat we onlangs een jong zeehondje uit de Waddenzee hebben geadopteerd voor de zeehondencreche te Pieterburen. Het Robbie-concept bestaat onder andere uit: caps, T-shirts, stickers, boeken, internetsites en Robbie’s strandjutterdoos. Daarnaast worden er plannen ontwikkeld voor het maken van lesthema’s voor lagere en middelbare scholen, waarbij steeds een actueel bio-ecologisch of milieuthema wordt behandeld. Uiteindelijk willen we uit dit concept middelen genereren om Robbie’s World ® op te richten, een innovatief, educatief en duurzaam experimenten Speel- en Vakantiedorp.

 

Aan de hand van de les- en- doe doos laat “ROBBIE” kinderen kennis maken met alle facetten van de Waddenzee. 

Gerealiseerd plan

We hebben een interregionaal project (Wadden & Water, Marsch & Wasser) ontwikkeld en uitgevoerd, in samenwerking met Biblionet Groningen, Vereniging NBLC (overkoepelende organisatie van de Nederlandse bibliotheken), het Groninger Landschap, het Noorderpoortcollege, de provincie Groningen en van Duitse zijde; de dijkwacht Krummhörn,   Natuurbeschermingsbond Nabu, Ökowerk Emden en de universiteit van Münster (studierichting Nederlands).

Er is ook interesse vanuit België, Denemarken en Noorwegen (Trondheim), om zo'n project te realiseren.

Een belangrijk aspect hierbij is, dat vaak moet worden over gegaan tot een andere manier van denken, om los te komen van bestaande en vaak verouderde structuren. Deze andere manier van denken dient eigenlijk de grondslag te vormen van het onderwijs aan jongeren (en eigenlijk van het onderwijs aan ouderen). 

In al deze initiatieven zoeken we samenwerking met partijen waarvan wij vinden dat zij raakvlakken hebben met:

A.     Onze doelstellingen in het algemeen

B.     Een of meer van onze projecten en concepten

Over hoe en in welke vorm een eventuele samenwerking tot stand zou kunnen komen, zou eerst overleg gevoerd moeten worden. Als u enthousiast bent geraakt over het bovenstaande en u ziet eveneens raakvlakken, dan willen wij graag contact met u hebben, dit kan door per email te reageren.